Välkommen till Norrlands

El & Säkerhet AB

 

Vi är ett Elföretag som utför alla i branchen förekommande

El-Installationer & El-Service.

 

Vi utför även Brandskyddsservice & Installation.

 

Brandlarm, nöd & hänvisningsbelysning, fasta & mobila släckanläggningar

 

Vi har fasta låga priser på utbyte av befintliga Nöd & Hänvisningsbelysningar till självtestande diodbelysningar.

 

 

Vår adress är Norrberg 112  820 60 Delsbo

Ni når oss på Tel: 070-6680378 / 0653-23214.

Vår mailadress är: El.Granholm@gmail.com

 

 

Brandskydd Jädraås
Brandskydd Jädraås
Brandskydd Jädraås
Brandskydd Jädraås
Brandskydd Jädraås
Fast Släck Argonite
Släckinstallation
Släckinstallation
Novec 1230
Släckcentral

Sprinkleranläggning

Novec installation i Norrland