Välkommen till Norrlands

El & Säkerhet AB

 

Vi är ett Elföretag som utför alla i branchen förekommande

El-Installationer & El-Service.

 

Vi utför även Brandskyddsservice & Installation.

 

Brandlarm, nöd & hänvisningsbelysning, fasta & mobila släckanläggningar

 

Vi har fasta låga priser på utbyte av befintliga Nöd & Hänvisningsbelysningar till självtestande diodbelysningar.

 

 

Vår adress är: Norrbyvägen 30  820 50 Los

Ni når oss på Tel: 070-6680378 / 0653-23214.

Vår mailadress är: El.Granholm@gmail.com

 

 

Brandskydd Jädraås

Brandskydd Jädraås

Brandskydd Jädraås

Brandskydd Jädraås

Brandskydd Jädraås

Fast Släck Argonite

Släckinstallation

Släckinstallation

Novec 1230

Släckcentral

Sprinkleranläggning

Novec installation i Norrland